Επικοινωνία

  • Κεντρική διάθεση
  • Χρήστου Πιψου 5 Θεσσαλονίκη
  • Τηλ. 2310554935
  • Fax. 2310540417
  • e-mail: dakmoda@gmail.com